2 Компании свързани с лицето ЖЮЛИЯН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЯЛКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ZHYULIYAN NEDELCHEV NEDYALKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200907576ЕЛИТ 2010 ЕООД
ELIT 2010 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 27 624,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
204404210БулСтрой 79 ЕООД
BulStroy 79 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 112 966,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.17)

Проверки в други регистри за лицето ЖЮЛИЯН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЯЛКОВ
Check other registries about the person ZHYULIYAN NEDELCHEV NEDYALKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More