3 Компании свързани с лицето КОСТАДИН ТОДОРОВ ДЖИГОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KOSTADIN TODOROV DZHIGOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201483664ДЖИГОВ РИСК КОНТРОЛ ЕООД
DZHIGOV RISK KONTROL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201781269Профит Скоринг Консулт ООД
Profit Skoring Konsult OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201899141СИС КОНТРОЛ ООД
SIS KONTROL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КОСТАДИН ТОДОРОВ ДЖИГОВ
Check other registries about the person KOSTADIN TODOROV DZHIGOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More