2 Компании свързани с лицето ИЛИЯ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ILIYA PAVLOV NAYDENOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
030466139СУПЕР СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ ООД
SUPER SEKYURITI SARVIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121593291ПЕНСИОНЕН ФОНД МУЛТИГРУП АД
PENSIONEN FOND MULTIGRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИЛИЯ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
Check other registries about the person ILIYA PAVLOV NAYDENOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More