5 Компании свързани с лицето ЕВГЕНИ ВЕСЕЛИНОВ СТАНЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to EVGENI VESELINOV STANCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
107538038ПОДЕМКРАН АД
PODEMKRAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123716344ТРЪСТ ЕНД ВАЛЮ ООД
TRAST END VALYU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123720218ТРЪСТ ЕНД ВАЛЮ КОНСУЛТИНГ ООД
TRAST END VALYU KONSULTING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201641776ТРЪСТ ЕНД ВАЛЮ ГРУП ООД
TRAST END VALYU GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
833103535ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД
ENERGOREMONT - GALABOVO AD

Публични фондове Public money
  • 312 494 962,16 лв. от 365 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕВГЕНИ ВЕСЕЛИНОВ СТАНЧЕВ
Check other registries about the person EVGENI VESELINOV STANCHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More