3 Компании свързани с лицето СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА НЕДЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to SEVDALINA VASILEVA NEDEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121623457ХЕЛИКС СМ ООД
HELIKS SM OOD

Публични фондове Public money
  • 143 075,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131000316БИЛИЗ ООД
BILIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175261200АРТЕ НОВА ООД
ARTE NOVA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА НЕДЕВА
Check other registries about the person SEVDALINA VASILEVA NEDEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More