2 Компании свързани с лицето АТАНАС АНТОНОВ ДАНДАРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS ANTONOV DANDAROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121483090МАРАТОН КОРП. ЕООД
MARATON KORP. EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130277958ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 15 657 411,30 лв. от 104 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС АНТОНОВ ДАНДАРОВ
Check other registries about the person ATANAS ANTONOV DANDAROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More