Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

26 Компании свързани с лицето РАДОСЛАВ МАРИНОВ КАРАБОИКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to RADOSLAV MARINOV KARABOIKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
105553002ОРГАНИКАНА ПРОДЪКТС ООД
ORGANIKANA PRODAKTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105582235ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД
EKOSTOPANSTVO DUNAV EOOD

Публични фондове Public money
  • 243 174,79 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106613160АТАМА ООД
ATAMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
107559687ЕКО ЧИФЛИК РОСИЦА АД
EKO CHIFLIK ROSITSA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108516070АРГУС ДЕВЕЛОПМЕНТС 27 ЕООД
ARGUS DEVELOPMENTS 27 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
111010044ЛОМ - 1964 ЕООД
LOM - 1964 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121508679ФИТНЕС 1 ЕООД
FITNES 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130501032МОБИЛТРЕЙД АД
MOBILTREYD AD

Публични фондове Public money
  • 80 150,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130573715ЕВРОКАМИОН ЕООД
EVROKAMION EOOD

Публични фондове Public money
  • 5 289 833,46 лв. от 11 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130578445МЕДИАТАМА ЕООД
MEDIATAMA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130848150СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС АД
SOFIYA STAR PROPARTIS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130953952АТРАНС ЕООД
ATRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131027217ВИА ЛОГОС ЕООД
VIA LOGOS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131221720МОБИЛРЕНТ ЕВРОПА ЕООД
MOBILRENT EVROPA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131261106МОБИЛ ЛИЗИНГ АД
MOBIL LIZING AD

Публични фондове Public money
  • 487 700,50 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175208564АЕРОТЕКС АД
AEROTEKS AD

Публични фондове Public money
  • 57 068,80 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175278705ЕВРОМОБИЛ ЛИЗИНГ АД
EVROMOBIL LIZING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175350179КРОА БЪЛГАРИЯ ООД
KROA BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175406560ОДИСЕЙ ТРАВЕЛ ЕООД
ODISEY TRAVEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200109208АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ ЕООД
AGENTSIYA ZA INFORMATSIYA I SIGURNOST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200624208ЕВРОКАМИОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKAMION BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201290341СИТИ ПЕТРОЛ 2010 ЕООД
SITI PETROL 2010 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202257127СКОНТЕКС ООД
SKONTEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204191131Мискантус ВРЪВ ЕООД
Miskantus VRAV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204365963СКОНТО ВИВА ЕООД
SKONTO VIVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831078535ТЕХНОС ООД
TEHNOS OOD

Публични фондове Public money
  • 883 877,50 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАДОСЛАВ МАРИНОВ КАРАБОИКОВ
Check other registries about the person RADOSLAV MARINOV KARABOIKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate