0 Компании свързани с лицето Икономедиа АД ; Костадин Димитров Георгиев (виж второ ниво)
Companies connected to Ikonomedia AD ; Kostadin Dimitrov Georgiev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons

Проверки в други регистри за лицето Икономедиа АД ; Костадин Димитров Георгиев
Check other registries about the person Ikonomedia AD ; Kostadin Dimitrov Georgiev

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Икономедиа @SecondName АД @ThirdName ; @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Икономедиа @SecondName АД @ThirdName ; @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More