6 Компании свързани с лицето АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ПРЕМЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ANDREY NIKOLAEV PREMYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131188366РЕСТА СЪРВИЗ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД
RESTA SARVIZ END MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175005293АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД
ASTERA KOZMETIKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175187910БОЛКАН ЮТИЛИТИС ТРЕЙДИНГ ЕООД
BOLKAN YUTILITIS TREYDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201281591ГРАНД ПАЛМС ООД
GRAND PALMS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201662133ГЛОБАЛ ТРЕЙД 6 ООД
GLOBAL TREYD 6 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201664789ХЪНТИНГ СЪРВИСИЗ АД
HANTING SARVISIZ AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ПРЕМЯНОВ
Check other registries about the person ANDREY NIKOLAEV PREMYANOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More