3 Компании свързани с лицето КОСТАДИН КИРИЛОВ КЕМАЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KOSTADIN KIRILOV KEMALOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130111655КОНСУЛТСТРОЙ ООД
KONSULTSTROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831286785КЕ ГАН ИНВЕСТОР ООД
KE GAN INVESTOR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831454966КОСТАДИН КЕМАЛОВ ЕТ
KOSTADIN KEMALOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КОСТАДИН КИРИЛОВ КЕМАЛОВ
Check other registries about the person KOSTADIN KIRILOV KEMALOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More