5 Компании свързани с лицето Марио Томов Трайков (виж второ ниво)
Companies connected to Mario Tomov Traykov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130185958АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕНТ ТОМА ООД
AMBULATORIYA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT - MEDITSINSKI TSENTAR SENT TOMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200129100СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СЕНТ ТОМА ЕООД
SLUZHBA PO TRUDOVA MEDITSINA SENT TOMA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200487556СЕНТ ТОМА-КО ООД
SENT TOMA-KO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201743261ФИШЕРС - 5 ООД
FISHERS - 5 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203655454КАЛИМАР КОМПАНИ ООД
KALIMAR KOMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Марио Томов Трайков
Check other registries about the person Mario Tomov Traykov

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More