6 Компании свързани с лицето ИВАН ДРАГАНОВ ШИЛЯШКИ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN DRAGANOV SHILYASHKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
020540356ИМС-ФРИСКО - ИВАН ШИЛЯШКИ ЕТ
IMS-FRISKO - IVAN SHILYASHKI ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112622687ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД
HIDROENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121265597ЖИПИ ТРЕЙД ООД
ZHIPI TREYD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200587471ХИДРОГЕОТЕРМ - ПАУТАЛИЯ ООД
HIDROGEOTERM - PAUTALIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201105166ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
FINANSOVO-IKONOMICHESKI ANALIZI I MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201313555ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН АД
EL EKS KORPOREYSHAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН ДРАГАНОВ ШИЛЯШКИ
Check other registries about the person IVAN DRAGANOV SHILYASHKI

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More