5 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ВЕЛИЗАРОВ ПЕТКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY VELIZAROV PETKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131042330ВИ АЛ-В ООД
VI AL-V OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 149 534,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.18)
131046769РОНДО 9 ООД
RONDO 9 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175282422СИТАЛК ООД
SITALK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175418518ГАЛАКСИ-1 ООД
GALAKSI-1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204892812БИЛД СИСТЕМС 11 ЕООД
BILD SISTEMS 11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ВЕЛИЗАРОВ ПЕТКОВ
Check other registries about the person NIKOLAY VELIZAROV PETKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More