5 Компании свързани с лицето ЛЮБКА СТОЙКОВА ПЕТКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to LYUBKA STOYKOVA PETKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130461260ЛЮБАМЕД - ЛЮБКА ПЕТКОВА ЕТ
LYUBAMED - LYUBKA PETKOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131038943ЕЛЕКТРИКСИТИ ООД
ELEKTRIKSITI OOD

Публични фондове Public money
  • 16 375 988,88 лв. от 23 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175105913СЕНКОВЧИЦА ООД
SENKOVCHITSA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175261093ТЕХНОМАТ ПРОГРЕС ООД
TEHNOMAT PROGRES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175406635ЕЛЕКТРИКСИТИ-ДИЗАЙН ООД
ELEKTRIKSITI-DIZAYN OOD

Публични фондове Public money
  • 467 828,00 лв. от 8 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЛЮБКА СТОЙКОВА ПЕТКОВА
Check other registries about the person LYUBKA STOYKOVA PETKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More