4 Компании свързани с лицето НИКОЛА СТЕФАНОВ АБАДЖИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLA STEFANOV ABADZHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175224480ЕВРОБУЛ ХОЛДИНГ АД
EVROBUL HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200334614ЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЕН АЛИАНС ООД
EVROPEYSKI ENERGIEN ALIANS OOD

Публични фондове Public money
  • 167 412,50 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200904683АУГУСТА ИНВЕСТ ООД
AUGUSTA INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204990594МАРАТА ЕНЕРДЖИ ЕООД
MARATA ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛА СТЕФАНОВ АБАДЖИЕВ
Check other registries about the person NIKOLA STEFANOV ABADZHIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More