Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  1 Компании свързани с лицето ДЕМИР АХМЕТ (виж второ ниво)
  Companies connected to DEMIR AHMET

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  113587125П И Е СТРОЙ ООД
  P I E STROY OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  • МИШО ДИМОВ СТОЯНОВ
   MISHO DIMOV STOYANOV

   Последен запис/Last Deed:
   2015-11-23 13:36:05 ShareTransfer
   Buy from: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 5000

   Първи запис/First Deed:
   2015-11-23 13:36:05 ShareTransfer
   Buy from: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 5000
  • ВЕЛИН КРУМОВ МИТЕВ
   VELIN KRUMOV MITEV

   Последен запис/Last Deed:
   2015-11-23 13:36:05 ShareTransfer
   Sell to: МИШО СИМОВ СТОЯНОВ 5000

   Първи запис/First Deed:
   2015-05-29 23:02:14 ShareTransfer
   Buy from: ЕРКАН ЛЕВЕНТ ЕРХАН 2490
  • АХМЕТ ДЕМИР
   AHMET DEMIR

   Последен запис/Last Deed:
   2015-05-29 23:02:14 ShareTransfer
   Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 20

   Първи запис/First Deed:
   2015-05-29 23:02:14 ShareTransfer
   Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 20
  • ЕРКАН ЛЕВЕНТ ЕРХАН
   ERKAN LEVENT ERHAN

   Последен запис/Last Deed:
   2015-05-29 23:02:14 ShareTransfer
   Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 2490

   Първи запис/First Deed:
   2015-05-29 23:02:14 ShareTransfer
   Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 2490
  • ДЕМИР АХМЕТ
   DEMIR AHMET

   Последен запис/Last Deed:
   2009-01-05 14:15:52 ShareTransfer
   Buy from: АКАН УГУР 20

   Първи запис/First Deed:
   2009-01-05 14:15:52 ShareTransfer
   Buy from: АКАН УГУР 20
  • ПЛАМЕН НЕДЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
   PLAMEN NEDELKOV GEORGIEV

   Последен запис/Last Deed:
   2015-05-29 23:02:14 ShareTransfer
   Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 2490

   Първи запис/First Deed:
   2008-05-09 14:03:04 Partner
  • ЛЕВЕНТ ЕРХАН ЕРКАН
   LEVENT ERHAN ERKAN

   Последен запис/Last Deed:
   2008-05-09 14:03:04 Partner

   Първи запис/First Deed:
   2008-05-09 14:03:04 Partner
  • АКАН УГУР
   AKAN UGUR

   Последен запис/Last Deed:
   2009-01-05 14:15:52 ShareTransfer
   Sell to: ДЕМИР АХМЕТ 20

   Първи запис/First Deed:
   2008-05-09 14:03:04 Partner

  Проверки в други регистри за лицето ДЕМИР АХМЕТ
  Check other registries about the person DEMIR AHMET

  Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ДЕМИР @SecondName АХМЕТ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ДЕМИР @SecondName АХМЕТ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More