10 Компании свързани с лицето ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to HRISTO EVGENIEV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
113018177ЕКСПРЕССТРОЙ ООД
EKSPRESSTROY OOD

Публични фондове Public money
  • 816 261,40 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113063261ЕКСПРЕССТРОЙ-ТС ООД
EKSPRESSTROY-TS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113063279ЕКСПРЕССТРОЙ-ТА ООД
EKSPRESSTROY-TA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113500160ЛЮБАШ-2000 ООД
LYUBASH-2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 33 475,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
131552873ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ ООД
PI END DI STROY OOD

Публични фондове Public money
  • 1 119 068,00 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201135031СКН ЕАД
SKN EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201214596ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ХАДЖИДИМОВО ЕООД
INERTNI MATERIALI HADZHIDIMOVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201214799СКРО ЕООД
SKRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201234944СКРН ЕООД
SKRN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831271915ХИВИС ЕООД
HIVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ
Check other registries about the person HRISTO EVGENIEV TODOROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More