Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  2 Компании свързани с лицето Добромир Христов Атанасов (виж второ ниво)
  Companies connected to Dobromir Hristov Atanasov

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  103940769ФАЙНЕЙШЪЛ ПРОДЖЕКТС АДВАЙЗЪРИ ООД
  FAYNEYSHAL PRODZHEKTS ADVAYZARI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  116013648ЕЛС АД
  ELS AD

  Публични фондове Public money
  • 255 477,00 лв. от 5 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето Добромир Христов Атанасов
  Check other registries about the person Dobromir Hristov Atanasov

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More