12 Компании свързани с лицето СТАНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to STANCHO DIMITROV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
114597136ХРИСТИ - ЯНИ ЕООД
HRISTI - YANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 579 722,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
121100834ЕКОТЕХНИКА ЕООД
EKOTEHNIKA EOOD

Публични фондове Public money
 • 101 250,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175231292СЛЕИТ ЕООД
SLEIT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200613813ПОЛИМПЕКС ЕООД
POLIMPEKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 772 252,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.12)
200852560РАЛИ 1991 ЕООД
RALI 1991 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201248940ДИЗАЙН АРТ СТУДИО ЕООД
DIZAYN ART STUDIO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201435185ОДАВИЖЪН СТУДИО ЕООД
ODAVIZHAN STUDIO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201708919БИ КОНСУЛТ 2011 ЕООД
BI KONSULT 2011 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202034081СИМПЪЛ 64 ЕООД
SIMPAL 64 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 382 390,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.17)
202845924РЕКЛАМА ДЕН ЕООД
REKLAMA DEN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 644 824,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.17)
202845931УЕБ ЕНТЪР ЕООД
UEB ENTAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 260 204,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.16)
204017401ДИЗАЙН БГ КЪМПАНИ ЕООД
DIZAYN BG KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТАНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person STANCHO DIMITROV DIMITROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More