7 Компании свързани с лицето ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДОБРЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETAR STEFANOV DOBREV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103780065ТЕХНОФЕР ООД
TEHNOFER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103783741СТОКС ООД
STOKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103899062МЕРИДИАН ИНВЕСТ ООД
MERIDIAN INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103925963ЕВРОПЛАСТ КОЛОР ООД
EVROPLAST KOLOR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103985440ТЕРМОСТРЕН АД
TERMOSTREN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148132781ТЕХНОБИЛД ИНВЕСТ ЕООД
TEHNOBILD INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200801815ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ ЕООД
TERMOSTREN INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДОБРЕВ
Check other registries about the person PETAR STEFANOV DOBREV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More