2 Компании свързани с лицето КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRISTIYAN VASILEV VASILEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200391437ИЗОМАКС БГ ООД
IZOMAKS BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203732826ТРЕМИНА ТРЕЙД ЕООД
TREMINA TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
Check other registries about the person KRISTIYAN VASILEV VASILEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More