3 Компании свързани с лицето Николай Росенов Кръстев (виж второ ниво)
Companies connected to Nikolay Rosenov Krastev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131223333БДЖ - ТРАНСИМПЕКС АД
BDZH - TRANSIMPEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200874603АДЛЕР БГ АД
ADLER BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200940124МЕДИКЪЛ КЕЪР 1 ЕООД
MEDIKAL KEAR 1 EOOD

Публични фондове Public money
  • 2 526 844,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Николай Росенов Кръстев
Check other registries about the person Nikolay Rosenov Krastev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More