7 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI NIKOLOV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103590361МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА-ДИАМЕД ООД
MEDIKO-DIAGNOSTICHNA LABORATORIYA PO OBRAZNA DIAGNOSTIKA-DIAMED OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
125516495ПИЖ ГАЗ ЕАД
PIZH GAZ EAD

Публични фондове Public money
  • 264 000,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148014174ФАЕНА ЕООД
FAENA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200773223БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200902579ЗЛАТИНОВА ЕООД
ZLATINOVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201603836СИНГЪЛ КЪМПАНИ ЕООД
SINGAL KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201837111ВИПЕКСПОРТ 2012 ЕООД
VIPEKSPORT 2012 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
Check other registries about the person GEORGI NIKOLOV TODOROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More