4 Компании свързани с лицето Ремзи Хасан Яхйа (виж второ ниво)
Companies connected to Remzi Hasan YAhya

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104631462КСТ ПЛЮС ООД
KST PLYUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131001845ТЕРА ОПТИКС ООД
TERA OPTIKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200211914КСТ ВТ ООД
KST VT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200880563РЕЙПОН ЕООД
REYPON EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Йордан Алексиев Петков
  Yordan Aleksiev Petkov

  Последен запис/Last Deed:
  2017-11-28 18:02:35 ShareTransfer
  Buy from: ХАСАН РЕМЗИ ЯХЙА 2500

  Първи запис/First Deed:
  2017-11-28 18:02:35 ShareTransfer
  Buy from: ХАСАН РЕМЗИ ЯХЙА 2500
 • ХАСАН РЕМЗИ ЯХЙА
  HASAN REMZI YAHYA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-11-28 18:02:35 ShareTransfer
  Sell to: ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ПЕТКОВ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2015-11-17 17:51:26 ShareTransfer
  Buy from: РЕМЗИ ХАСАН ЯХЙА 1500
 • МЕХМЕТ КАЯ
  MEHMET KAYA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-24 18:32:10 ShareTransfer
  Sell to: ХАСАН РЕМЗИ ЯХЙА 3500

  Първи запис/First Deed:
  2012-10-26 12:07:43 ShareTransfer
  Buy from: РЕМЗИ ХАСАН ЯХЙА 3500
 • Ремзи Хасан Яхйа
  Remzi Hasan YAhya

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-17 17:51:26 ShareTransfer
  Sell to: ХАСАН РЕМЗИ ЯХЙА 1500

  Първи запис/First Deed:
  2009-10-12 17:20:07 SoleCapitalOwner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More