2 Компании свързани с лицето АНГЕЛИНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to ANGELINA IVANOVA STOYCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
812119835БРИТАНИКА АРТ ООД
BRITANIKA ART OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812195733БРИТАНИКА КОМЕРС ООД
BRITANIKA KOMERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНГЕЛИНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
Check other registries about the person ANGELINA IVANOVA STOYCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More