1 Компании свързани с лицето ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ - Член на КС (виж второ ниво)
Companies connected to HRISTO PETKOV HRISTOV - CHlen na KS

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000290055ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО - ЛОВЕЧ ASSOC
LOVNO-RIBARSKO DRUZHESTVO - LOVECH ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ - Член на КС
Check other registries about the person HRISTO PETKOV HRISTOV - CHlen na KS

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Лице със съвпадащи три имена е оповестено от КомДос с установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More