5 Компании свързани с лицето Николай Димов Димов (виж второ ниво)
Companies connected to Nikolay Dimov Dimov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040098365МЕДИА ХОЛДИНГ АД
MEDIA HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175201510МЕДИЯ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
MEDIYA MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200497593Пауър Пийпъл ЕООД
Pauar Piypal EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200968508БЪЛГАРИЯ АУТДООР АД
BALGARIYA AUTDOOR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201616876България днес АД
Balgariya dnes AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Николай Димов Димов
Check other registries about the person Nikolay Dimov Dimov

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More