9 Компании свързани с лицето ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to TANYA DIMITROVA DIMITROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102898388ПРИМА 2004 ООД
PRIMA 2004 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128046645ВРЕМЕ - ТАНЯ ДИМИТРОВА ЕТ
VREME - TANYA DIMITROVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128561500КТС ЕООД
KTS EOOD

Публични фондове Public money
  • 99 840,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128582171ПРИМУС ЕООД
PRIMUS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128608283ВРЕМЕ ЕООД
VREME EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128628834ТАЙМ 1 ЕООД
TAYM 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175081259МЕДИЯМАКС ЕООД
MEDIYAMAKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175304609БИГО МОТОРС ООД
BIGO MOTORS OOD

Публични фондове Public money
  • 47 495,70 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200069728НЕКСТ ЛЕВЕЛ ЕООД
NEKST LEVEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
Check other registries about the person TANYA DIMITROVA DIMITROVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More