2 Компании свързани с лицето Галя Александрова Георгиева (виж второ ниво)
Companies connected to Galya Aleksandrova Georgieva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175145295АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201188219СИНТЕТИКА АД
SINTETIKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Галя Александрова Георгиева
Check other registries about the person Galya Aleksandrova Georgieva

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More