5 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПАШОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY YORDANOV PASHOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200935860ТОП НАДЗОР КОНСУЛТ ООД
TOP NADZOR KONSULT OOD

Публични фондове Public money
  • 166 514,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201321235РИНОК ЕООД
RINOK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201781447СОФКАО ООД
SOFKAO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202731212БАУТЕК-ГБ ООД
BAUTEK-GB OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203263040ФРЕШ СИКРЕТ ООД
FRESH SIKRET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПАШОВ
Check other registries about the person NIKOLAY YORDANOV PASHOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More