3 Компании свързани с лицето ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА КЪНЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to EKATERINA ATANASOVA KANEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131303092КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ ООД
KOMPANIYA ZA MEZHDUNARODNI SRESHTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175358172КООРДИНАТОРИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД
KOORDINATORI NA MEZHDUNARODNI KONGRESI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201687072Трипъл Сървис ООД
Tripal Sarvis OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА КЪНЕВА
Check other registries about the person EKATERINA ATANASOVA KANEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More