6 Компании свързани с лицето ПЕТЯ СТАЙКОВА ПЕТКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to PETYA STAYKOVA PETKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
123004311ПЕТЯ ПЕТКОВА - АКТИВ ЕТ
PETYA PETKOVA - AKTIV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131557767АГРО ФАМА ЕООД
AGRO FAMA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175120655ТД ООД
TD OOD

Публични фондове Public money
  • 1 602 423,28 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175347215ПРЕМИУМ УАЙН ЕООД
PREMIUM UAYN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201322045ВИНОРАМА ЕООД
VINORAMA EOOD

Публични фондове Public money
  • 391 160,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201393430Оригами АД
Origami AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More