4 Компании свързани с лицето СТОЯН СТЕФАНОВ ВЕЛЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STOYAN STEFANOV VELCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175389506СТЕДЕЛ ЕООД
STEDEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202118978СТОВЕЛ 54 ЕООД
STOVEL 54 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204423520СТОВЕЛ - 5 ЕООД
STOVEL - 5 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204678406ПАРКФИЙЛДС ТРЕЙДИНГ ЕООД
PARKFIYLDS TREYDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More