5 Компании свързани с лицето АНДРИЯН ДЕЛКОВ ГЕНЧОВСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to ANDRIYAN DELKOV GENCHOVSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040047610ДАРКО АД
DARKO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175180509СЪННАП ЕООД
SANNAP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АПАТЕРМ
  APATERM

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • СЪННАП
  SANNAP

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • СЕПВИЗ
  SEPVIZ

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • ВАЛХАЛА
  VALHALA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 Successor703
 • ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ
  YANKO ILIEV KRANDAROV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-07 16:59:45 ShareTransfer
  Buy from: АНДРИЯН ДЕЛКОВ ГЕНЧОВСКИ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-07 16:59:45 ShareTransfer
  Buy from: АНДРИЯН ДЕЛКОВ ГЕНЧОВСКИ 5000
 • АНДРИЯН ДЕЛКОВ ГЕНЧОВСКИ
  ANDRIYAN DELKOV GENCHOVSKI

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-07 16:59:45 ShareTransfer
  Sell to: ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-03 11:02:16 SoleCapitalOwner
175180556АПАТЕРМ ЕООД
APATERM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • СЪННАП
  SANNAP

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • АПАТЕРМ
  APATERM

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • СЕПВИЗ
  SEPVIZ

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • ВАЛХАЛА
  VALHALA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 Successor703
 • ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ
  YANKO ILIEV KRANDAROV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-07 17:24:40 ShareTransfer
  Buy from: АНДРИЯН ДЕЛКОВ ГЕНЧОВСКИ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-03 11:21:13 Partner
 • АНДРИЯН ДЕЛКОВ ГЕНЧОВСКИ
  ANDRIYAN DELKOV GENCHOVSKI

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-07 17:24:40 ShareTransfer
  Sell to: ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-03 11:21:13 Partner
175183823СЕПВИЗ ЕООД
SEPVIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АПАТЕРМ
  APATERM

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • СЪННАП
  SANNAP

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • СЕПВИЗ
  SEPVIZ

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 TransformingCompany
 • ВАЛХАЛА
  VALHALA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-06-27 15:56:39 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2009-06-27 15:56:39 Successor703
 • ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ
  YANKO ILIEV KRANDAROV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-08 10:05:34 ShareTransfer
  Buy from: ДОНКА ДЕЛКОВА КРЪНДАРОВА 3750

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-08 10:05:34 ShareTransfer
  Buy from: ДОНКА ДЕЛКОВА КРЪНДАРОВА 3750
 • АНДРИЯН ДЕЛКОВ ГЕНЧОВСКИ
  ANDRIYAN DELKOV GENCHOVSKI

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-08 10:05:34 ShareTransfer
  Sell to: ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-03 11:55:18 Partner
 • ДОНКА ДЕЛКОВА КРЪНДАРОВА
  DONKA DELKOVA KRANDAROVA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-08 10:05:34 ShareTransfer
  Sell to: ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ 3750

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-03 11:55:18 Partner
202131947Кепитал Мениджмънт Груп АД
Kepital Menidzhmant Grup AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНДРИЯН ДЕЛКОВ ГЕНЧОВСКИ
Check other registries about the person ANDRIYAN DELKOV GENCHOVSKI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More