8 Компании свързани с лицето Мано Николов Лазаров (виж второ ниво)
Companies connected to Mano Nikolov Lazarov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121391934М.Б.КОНСУЛТ-АРХИТЕКТИ ЕООД
M.B.KONSULT-ARHITEKTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130688653Приви АД
Privi AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130790430АРХСТРОЙ-АМ ООД
ARHSTROY-AM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130925045Норди АД
Nordi AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175117775ЕКОБУЛТЕХ АД
EKOBULTEH AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200785600ХИДРОТЕСТ ООД
HIDROTEST OOD

Публични фондове Public money
  • 2 579,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202195483КРАМАН - ЕНЕРДЖИ ООД
KRAMAN - ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203919263ИНС ГБ ООД
INS GB OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Мано Николов Лазаров
Check other registries about the person Mano Nikolov Lazarov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More