2 Компании свързани с лицето КАМЕЛИЯ ЕВГЕНИЕВА СТАНЧЕВА-БОРШОШ (виж второ ниво)
Companies connected to KAMELIYA EVGENIEVA STANCHEVA-BORSHOSH

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200721415ВСЕКИДЕН МЕДИА ЕАД
VSEKIDEN MEDIA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201031919ПОЗИТИВЕН ЦЕНТЪР ООД
POZITIVEN TSENTAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КАМЕЛИЯ ЕВГЕНИЕВА СТАНЧЕВА-БОРШОШ
Check other registries about the person KAMELIYA EVGENIEVA STANCHEVA-BORSHOSH

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More