5 Компании свързани с лицето Красимир Кирилов Кръстев (виж второ ниво)
Companies connected to Krasimir Kirilov Krastev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117091849КОМПОЛУКС - ЕООД ЕООД
KOMPOLUKS - EOOD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130312932КИВ ЕЛЕКТРИК ООД
KIV ELEKTRIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130337597ФАСТ.НЕТ ООД
FAST.NET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200889338ПРОДЖЕКТ И ДАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PRODZHEKT I DASILITI MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201353496ГРИЙН ПРОДЖЕКТ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
GRIYN PRODZHEKT FASILITI MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Красимир Кирилов Кръстев
Check other registries about the person Krasimir Kirilov Krastev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More