5 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЕРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY DIMITROV BEROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175256648ТРИАНА ЕООД
TRIANA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175413899СОЛАРПРО АД
SOLARPRO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200355836АУТОМЕЙШЪНПРО ООД
AUTOMEYSHANPRO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200969916СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201778789СОЛАРПРО ОМ ЕАД
SOLARPRO OM EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЕРОВ
Check other registries about the person NIKOLAY DIMITROV BEROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More