5 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI GEORGIEV FURNADZHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121332010АЛКАТРАС ЕООД
ALKATRAS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131365489ФАЛКОНСПОРТ ЕООД
FALKONSPORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175127023СТАЙЛСПОРТ ООД
STAYLSPORT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175329402БРЕЙК ПОЙНТ ООД
BREYK POYNT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200386867СПОРТРАКС ООД
SPORTRAKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ
Check other registries about the person GEORGI GEORGIEV FURNADZHIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More