4 Компании свързани с лицето ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VALENTIN FILIPOV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115625350ВАЛТЕКС - ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЕТ
VALTEKS - VALENTIN DIMITROV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 64 734,02 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)
115762146ТИМБА - ТОП ООД
TIMBA - TOP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201569266РОВАЛД ООД
ROVALD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 74 177,61 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.15)
203029589АРВ 17 ЕООД
ARV 17 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person VALENTIN FILIPOV DIMITROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More