9 Компании свързани с лицето ПАНЧО ПЕТРОВ ПАНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PANCHO PETROV PANEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103024032ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС ЕАД
ZHELEZOPATEN KOMPLEKS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118005592ЛЕСИЛХАРТ АД
LESILHART AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130510960ИНТЕГРА-2001 ООД
INTEGRA-2001 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131383252ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
DUNAVSKI INDUSTRIALEN PARK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175035429ИЗТОЧНО РЕЧНО ПАРАХОДСТВО ЕООД
IZTOCHNO RECHNO PARAHODSTVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200762472РИВЪР СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ ООД
RIVAR STRIYM ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203202226КЛИМБО Еко Тойс ООД
KLIMBO Eko Toys OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • КЛИМБО инвест
  KLIMBO invest

  Последен запис/Last Deed:
  2015-09-18 14:50:55 ShareTransfer
  Buy from: ИВО КЛИМЕНТОВ СТАМЕНОВ 590

  Първи запис/First Deed:
  2015-09-18 14:50:55 ShareTransfer
  Buy from: ИВО КЛИМЕНТОВ СТАМЕНОВ 590
 • КЛИМБО Фаундърс
  KLIMBO Faundars

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-04 17:12:18 ShareTransfer
  Sell to: ИВАЙЛО МАНОИЛОВ ТИМАНОВ 10

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-21 10:36:06 ShareTransfer
  Buy from: ПАНЧО ПЕТРОВ ПАНЕВ 10
 • ИВАЙЛО МАНОИЛОВ ТИМАНОВ
  IVAYLO MANOILOV TIMANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-09-18 14:50:55 ShareTransfer
  Sell to: КЛИМБО Инвест АД 360

  Първи запис/First Deed:
  2015-05-20 12:41:00 ShareTransfer
  Buy from: ПАНЧО ПЕТРОВ ПАНЕВ 340
 • ПАНЧО ПЕТРОВ ПАНЕВ
  PANCHO PETROV PANEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-09-18 14:50:55 ShareTransfer
  Sell to: КЛИМБО Инвест АД 1050

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-28 12:55:10 Partner
 • ИВО КЛИМЕНТОВ СТАМЕНОВ
  IVO KLIMENTOV STAMENOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-09-18 14:50:55 ShareTransfer
  Sell to: КЛИМБО Инвест АД 590

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-28 12:55:10 Partner
203621530КЛИМБО Фаундърс ООД
KLIMBO Faundars OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203651541КЛИМБО инвест АД
KLIMBO invest AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More