1 Компании свързани с лицето Иван Христов Христов (виж второ ниво)
Companies connected to Ivan Hristov Hristov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103002598ТРАНЗИТНА СКОТОВЪДНА ФЕРМА ООД
TRANZITNA SKOTOVADNA FERMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ИВИЛИН АТАНАСОВ ИВАНОВ
  IVILIN ATANASOV IVANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-04-08 14:57:05 ShareTransfer
  Sell to: Христо Иванов Христов 1850

  Първи запис/First Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Buy from: Държавата 1850
 • ОСМАН ЗЕКЕРЬОВ ИСОВ
  OSMAN ZEKERYOV ISOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-04-08 14:57:05 ShareTransfer
  Sell to: Христо Иванов Христов 680

  Първи запис/First Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Buy from: Държавата 680
 • ВЕНЦЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
  VENTSESLAV ALEKSANDROV POPOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-04-08 14:57:05 ShareTransfer
  Sell to: Христо Иванов Христов 1490

  Първи запис/First Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Buy from: Държавата 1490
 • Иван Христов Христов
  Ivan Hristov Hristov

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-02 17:37:32 ShareTransfer
  Buy from: Христо Иванов Христов 9580

  Първи запис/First Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Buy from: Държавата 4900
 • ЮДАИМ САЛИМОВ ЮСМЕНОВ
  YUDAIM SALIMOV YUSMENOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Buy from: Държавата 950

  Първи запис/First Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Buy from: Държавата 950
 • ДЖЕМАЛ ОСМАНОВ ЗЕКЕРИЕВ
  DZHEMAL OSMANOV ZEKERIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-04-08 14:57:05 ShareTransfer
  Sell to: Христо Иванов Христов 670

  Първи запис/First Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Buy from: Държавата 670

 • Последен запис/Last Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Sell to: Ивилин Атанасов Иванов 1850

  Първи запис/First Deed:
  2013-03-21 13:05:49 ShareTransfer
  Sell to: Ивилин Атанасов Иванов 1850
 • ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
  HRISTO IVANOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-02 17:37:32 ShareTransfer
  Sell to: Иван Христов Христов 9580

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-02 13:19:28 Manager
 • Държавата
  Darzhavata

  Последен запис/Last Deed:
  2011-12-02 13:19:28 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-02 13:19:28 Partner
 • ТРАНЗИТ
  TRANZIT

  Последен запис/Last Deed:
  2011-12-02 13:19:28 Description406

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-02 13:19:28 Description406

Проверки в други регистри за лицето Иван Христов Христов
Check other registries about the person Ivan Hristov Hristov

 • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
 • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More