Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  2 Компании свързани с лицето Росен Алдинов Сиркьов (виж второ ниво)
  Companies connected to Rosen Aldinov Sirkyov

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  202161036Топ Хоспитал Сървис АД
  Top Hospital Sarvis AD

  Публични фондове Public money
  • 46 323 763,34 лв. от 89 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202503899МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПИРДОП ЕАД
  MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PIRDOP EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето Росен Алдинов Сиркьов
  Check other registries about the person Rosen Aldinov Sirkyov

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More