4 Компании свързани с лицето ХРИСТО АТАНАСОВ БЪЧВАРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to HRISTO ATANASOV BACHVAROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121531553ИНТЕР - ДАТА ООД
INTER - DATA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200656992СМБ КОНСУЛТ ООД
SMB KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201283539ИНТЕР ДАТА БЪЛГАРИЯ ООД
INTER DATA BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831821800ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НЕТУЪРК ТЕХНОЛЪДЖИ ООД
INTERNESHANAL NETUARK TEHNOLADZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХРИСТО АТАНАСОВ БЪЧВАРОВ
Check other registries about the person HRISTO ATANASOV BACHVAROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More