3 Компании свързани с лицето АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТУМБАТЕРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ALEKSANDAR GEORGIEV TUMBATEROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102275944А.Г.ТУМБАТЕРОВ - АЛЕКСАНДЪР ТУМБАТЕРОВ ЕТ
A.G.TUMBATEROV - ALEKSANDAR TUMBATEROV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102660198АЛЕКС - ЕЛ ЕООД
ALEKS - EL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203488560АЛДЕНТЕ-ЕЛ 2015 ЕООД
ALDENTE-EL 2015 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТУМБАТЕРОВ
Check other registries about the person ALEKSANDAR GEORGIEV TUMBATEROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More