6 Компании свързани с лицето АТАНАС ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS YORDANOV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115827131МАКОНИ ЕООД
MAKONI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200792006ИНТЕРМИКС - АД ЕООД
INTERMIKS - AD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202158093Енерджи Якоруда ООД
Enerdzhi YAkoruda OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202158702Енерджи Велинград ООД
Enerdzhi Velingrad OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202610591ЕМ ДЖИ МИДЪЛ ИЙСТ ПЕТРОЛ ЕООД
EM DZHI MIDAL IYST PETROL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203024777КЕЙ ЕМ ДЖИ ГРУП ООД
KEY EM DZHI GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person ATANAS YORDANOV DIMITROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More