4 Компании свързани с лицето ТАМАРА БОЙКОВА СТАНКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to TAMARA BOYKOVA STANKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131367668АЛ-БЕТА КОНСУЛТ ЕООД
AL-BETA KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201055069А И ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД
A I DZHI KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201312695БРИЕЛА ЕООД
BRIELA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201557987ТРАНС КОМЕРСИАЛ 1577 ЕООД
TRANS KOMERSIAL 1577 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТАМАРА БОЙКОВА СТАНКОВА
Check other registries about the person TAMARA BOYKOVA STANKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More