7 Компании свързани с лицето Мария Николова Калайджиева (виж второ ниво)
Companies connected to Mariya Nikolova Kalaydzhieva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101616494МАРИЯ КАЛАЙДЖИЕВА ЕТ
MARIYA KALAYDZHIEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130868605ИНТЕР ПАСИФИК ГРУП ЕООД
INTER PASIFIK GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200606765СПЕЙС КОЗМЕТИКС ООД
SPEYS KOZMETIKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200824244К ЕНД К ИМОТИ ЕООД
K END K IMOTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200896261ПТМ ГРУП ООД
PTM GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201070459ТУ РИВЪРС АД
TU RIVARS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201329680ТУ РИВЪРС КОМПЛЕКС ЕАД
TU RIVARS KOMPLEKS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Мария Николова Калайджиева
Check other registries about the person Mariya Nikolova Kalaydzhieva

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More