Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  3 Компании свързани с лицето ВИОЛИНА ДИМИТРОВА МИЛАДИНОВА (виж второ ниво)
  Companies connected to VIOLINA DIMITROVA MILADINOVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  040732556ВИОЛИНА МИЛАДИНОВА - БЕТИ-92 ЕТ
  VIOLINA MILADINOVA - BETI-92 ET

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  101111481ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД АД
  VODNO STROITELSTVO - BLAGOEVGRAD AD

  Публични фондове Public money
  • 4 379 080,93 лв. от 9 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  101652259ДИС ЕООД
  DIS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ВИОЛИНА ДИМИТРОВА МИЛАДИНОВА
  Check other registries about the person VIOLINA DIMITROVA MILADINOVA

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More