1 Компании свързани с лицето КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KONSTANTIN STEFANOV STEFANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202396116АРКАДИЯ КОМЕРС-СЕРВИЗ ЕООД
ARKADIYA KOMERS-SERVIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
Check other registries about the person KONSTANTIN STEFANOV STEFANOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More